Click to order
Koszyk
Total: 
Imię
Email
Numer
Faktura
Adres dostawy
Kod pocztowy
Miejscowość
Wysyłka
Payment method
Zwrot towaru
Warunki i możliwości dokonania przez Klientów zwrotu zamówionych towarów i reklamacji.

Jeżeli zamówiony towar zawiera wady, należy złożyć zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej (data zamówienia, nazwa firmy lub imie i nazwisko odbiorcyna, nazwa,ilość wadliwego towaru, zaznaczyć wymiana czy zwrot) na adres nailexpert.original@gmail.com tel. 794 322 411 w dniu otrzymania dostawy lub do 14 dni.

W trakcie przyjmowania uszkodzonej przesyłki należy skontaktować się z biurem tel. 794 322 411

W przypadkach niejasnych, i o ile specyfika reklamacji tego wymaga, prosimy zgłaszającego o przesłanie zdjęć obrazujących szkodę/wadę.

Polityka Prywatności
W zakresie, w jakim podlega Pan/Pani pod przepisy RODO 1, informujemy, że:Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Andriy Ruzhytskyy (dalej Sprzedawca) z siedzibą we Wrocławiu, ul Graniczna 2 ac lokal 1.W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres ruzya777@gmail.com Z inspektorem ochrony danych Grupy EFL można kontaktować się pod adresem e-mail: ochronadanych@efl.com.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji zadań wynikających z łączących Pana/Panią ze Sprzedawcą umów na świadczenie usług księgowych oraz usług kadrowo-płacowych.Podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu: dochodzenia należności, w tym w ramach postępowania sądowego lub egzekucyjnego,wykrywania i zapobiegania fraudom, co stanowi przetwarzanie niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy . Przysługuje Panu/Pani prawo do wyrażenia sprzeciwu na powyższe przetwarzanie, w tym na profilowanie, Pana/Pani danych osobowych. Podane dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawce , jako administratorze danych, w szczególności wynikających:z ustawy o rachunkowości -w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych,z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu –w celu realizacji środków bezpieczeństwa finansowego, w tym przeciwdziałania wyłudzeniom lub oszustwom finansowym. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wspomagające Sprzedawcę w realizacji powierzonych jej zadań, podmioty zajmujące się dochodzeniem należności, a także dostawcy IT lub innych usług (przetwarzający w imieniu Sprzedawcy). W zakresie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa odbiorcami danych mogą być także inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych, w tym banki lub inne instytucje (w szczególności finansowe lub pożyczkowe).Państwa Pana/Pani dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnychlub zobowiązań prywatnoprawnych wynikających z łączącej Pana/Panią ze Sprzedawcą umowy, okresu przedawnienia zobowiązań z tytułu pomocy publicznej lub przez okres wymagany przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy sprzedaży . Nie podanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia tychże umów. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych . 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE